Nederlandse rechtbank vindt Bitcoin een legitiem betaalmiddel

Een Nederlandse rechtbank kwalificeert Bitcoin als een “overdraagbare waarde” nadat de rechtbank in het gelijk was gesteld aan een eiser die 0.591 Bitcoins (BTC) verschuldigd was, volgens een op 20 maart gepubliceerd gerechtelijk document.

De vordering is door de heer J.W. de Vries op 2 februari 2018 tegen Koinz Trading BV in een Nederlandse rechtbank gedeponeerd, een bedrijf, dat eerder door een lagere rechtbank van Midden-Nederland was veroordeeld om de mining opbrengsten van 0,591 BTC te betalen aan de verzoeker, op straffe van een dwangsom tot een maximum van € 10.000,-.

Als gevolg van het feit dat de onderneming haar verplichtingen om het vereiste volume in BTC te betalen niet nakomt, heeft de rechtbank bevolen dat het bedrijf betaalt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Het vonnis van de rechtbank stelt expliciet dat Bitcoin alle kenmerken van een “eigendomsrecht” vertoont, en daarom is een claim om BTC onder eigendomsrechten over te dragen legitiem!

De rechtbank oordeelde dat er een onbetwist contract bestond tussen de heer de Vries en Koinz Trading BV: aangezien de verplichtingen in BTC waren aangegaan, zou het bedrag ook met dezelfde valuta moeten worden terugbetaald. De rechtbank beschouwt de rechtsverhouding als een civiele betalingsverplichting.

Hoewel de Nederlandse rechter met deze uitspraak langzaam de weg vrij maakt en geleidelijk stappen zet in de richting van volledige erkenning, net als een valuta, naast bijv. de Euro of USD. De G20 Financial Stability Board (FSB) heeft op 20 maart een document uitgegeven waarin wordt gesuggereerd dat de FSB cryptocurrency als activa beschouwt in plaats van als valuta. Het document beweert dat cryptocurrencies “de eigenschappen van soevereine valuta’s missen”.

Deze ontwikkelingen zijn goed nieuws en een positieve ontwikkeling voor Bitcoin en haar altcoins.

Maikel Maessen

Redacteur CryptoNova.net | Blockchain Adviseur Actief sinds 2013